Vi udvikler sammen en vinderstrategi.

Med en vinderstrategi løfter vi virksomheden til næste niveau, sætter den rigtige retning, udnytter resourcerne bedre og skaber målbare resultater. 

Vi har en bred erfaring fra forskellige forretningsområder. Denne erfaring bruger vi til at hjælpe virksomheder i alle brancher.

Vores mantra er, at succes kræver 30% fokus på en vinderstrategi og 70% fokus på vedholdende eksekvering. Alt for mange gode strategier med ikke at blive eksekveret som planlagt.

Vi har erfaring i at udvikle vinderstrategier, der er i øjenhøjde og klar til eksekvering. Vi arbejder med en fokuseret og effektiv strategimodel, som allerede har skabt overbevisende resultater. Både i store og i mindre virksomheder.

Vinderstrategi

Med en skarp vinderstrategi sætter vi den rigtige retning for virksomheden. Vi skaber en strategi, der straks giver ejerskab og forståelse i organisationen, og som er overskuelig og nem at eksekvere ud fra.

Vores proces er baseret på workshops, hvor vi sammen udvikler strategien. Fra realistiske drømme og ambitioner – over fokus og prioritering – til sikker forankring og eksekvering.

Processen

Levering

  • Komplet vinderstrategi
  • Fælles drøm og ambition for strategiperioden
  • Velformuleret og forankret fundament (vision, mission, værdier)
  • Målbare mål og KPI´s (Key Performance Indicators) for strategiperioden
  • De 4 vigtigste MWB’s (Must Win Battles) inkl. KPI-mål pr MWB
  • De vigtigste nøgleaktiviteter for hvert MWB inkl. KPI-mål pr. nøgleaktivitet
  • De væsentligste barrierer og udfordringer
  • Forankring i organisationen
  • Excelbaseret handlingsplan inkl. tidsplan for initiativer
  • Eventuelt aflevering i et Management Dashboard.

Eksekvering

En skarp strategi udgør kun 30% af vejen til succes. De sidste 70% drejer sig om vedholdende eksekvering, hvilket du kan læse mere om her.