IT

Digital strategi
og indsigt

Vi arbejder med at fastlægge retningen for den digitale udvikling af virksomheden er vigtig. Det handler ikke bare om at du sikrer dig, at virksomhedens produkter og serviceydelser bliver ved med at være aktuelle i et omskifteligt marked. Det handler i lige så høj grad om, at du har øje for at anvende digitale værktøjer til hele tiden at arbejde smartere og mere effektivt – til fordel for både virksomhedens kunder og medarbejdere.

Vi har vi fokus på at hjælpe dig med:

1. Data og indsigt

2. Digital strategi

3. Digital ledelse

Hvad kan data bruges til i din forretning, vi hjælper med at samle data op og analyserer dem.

1. Data og indsigter.

Vi ønsker at indsamle og skabe mest mulig viden om din virksomheds situation, inden vi kaster os ud i arbejdet med at fastlægge den fremtidige digitale strategi. Vores konsulenter hjælper med til at sikre et solidt datagrundlag baseret på eksempelvis:

 • Digital Marketing analyse
 • Kunde- og segmentanalyse
 • Markedsanalyse

2. Digital strategi.

Vi hjælper dig med at udarbejde virksomhedens digitale strategi. Men vigtigere endnu: Vi sørger for at strategien bliver til virkelighed! Derfor indeholder vores arbejde følgende centrale elementer:

 • Identifikation af de nødvendige strategiske initiativer.
 • En prioritering og beskrivelse af de strategiske projekter, som skal gennemføre i perioden (Det digital Roadmap).
 • Udarbejdelse af en Business Case, som konkretiserer de digitale investering og gevinsterne heraf.
 • Konkrete handlings- og ressourceplaner, som sikrer implementering af strategien.

Vi arbejder med at udvikle en digital strategi for din virksomhed en selvstændig leverance. Det betyder, at de anbefalinger til eksempelvis teknologivalg, som vi præsenterer dig for i strategien, er garanteret uafhængige af produkter og service, som vi tilbyder i andre afdelinger.

3. Digital ledelse.

Vi møder ofte virksomheder, som har brug for ekstra hænder til at få strategiske projekter gennemført og forankret inden for en fastdefineret tidsperiode. Derfor tilbyder vi, at din virksomhed kan trække på vores specialister i en kortere eller længere periode til opgaver som:

 • Projektledelse
 • Ledelse af digitalt team / afdeling (interim)
 • Specialistopgaver
 • Håndtering af eksterne leverandører
 • Kontraktforhandlinger
 • Rekruttering